03-6190321 yakovlaw@gmail.com

הרב יעקב דיכובסקי, עו”ד
מומחה בדין המהותי ובסדר הדין הנהוג בבתי הדין הרבניים
* יועץ למשרדי עו”ד העוסקים בדיני משפחה
* ייצוג בבתי משפט ובבתי הדין הרבניים
* מגשר
* נוטריון

הקדמה: בישראל, החוק המעגן את הדין בצוואות הינו חוק הירושה. רוב היהודים הינם שומרי מסורת ורוצים כי ירושת נכסיהם אחרי הגיעם ל-120 תהיה תקיפה גם עפ”י דין תורה. אולם אינם יודעים כי דין תורה שונה מהוראות חוק הירושה ולפיכך צוואה התקפה לפי דין תורה, שונה בתכלית במהות הצוואה ובנוסח הצוואה, מצוואה הנערכת עפ”י חוק הירושה.

בטלות צוואה  המנוגדת לדיני ירושה בתורה: תכליתה של צוואה הנערכת עפ”י חוק הירושה היא, בכדי שהירושה לא תהיה על פי דיני הירושה המפורטים בחוק הירושה, אלא תממש את רצון המצווה באופן השונה מדיני הירושה. השוני יכול שיהא בזהות היורשים, בחלוקת מנות הירושה בין היורשים, ובהצבת תנאים שונים אשר קיומם ידרש בכדי לזכות בצו לקיום הצוואה. האם עריכת צוואה לפיה אדם מצווה על ירושת נכסיו שלא עפ”י דין תורה, תהיה קבילה גם לפי דיני הירושה בתורה? התשובה שלילית. הרמב”ם פוסק “אין אדם יכול להוריש מי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור הירושה מן היורש, לפי שנאמר ‘לחוקת משפט’ שחוקה זו לא תשתנה ואין התנאי מועיל בה”. לכן צוואה רגילה המנוגדת לדיני הירושה בתורה, אינה תקיפה לפי דין תורה.

צוואה כשרה לפי דין תורה: בכדי לחלק את הרכוש בין היורשים שלא עפ”י דיני הירושה בתורה, והצוואה תהיה תקיפה לפי דין תורה – יש לערוך צוואה מיוחדת השונה במהות ובנוסח מצוואה התקפה לפי חוק הירושה.

ישנם שני סוגי צוואות הלכתיות: הצוואה הנפוצה ביותר, מבוססת על מנגנון של נתינה מחיים. ישנה צוואה חדשנית המבוססת על מנגנון של הודאת המוריש על חוב ליורש, על בסיס התקנה של “שטר חצי זכר” – קרא עוד במאמר ירושה עפ”י דין תורה.
בעריכת צוואות אלו, יש להקפיד על כתיבה נכונה של המנגנונים ההלכתיים, אחרת לצוואה לא יהיה תוקף. כמו כן, צוואה המבוססת על נתינה מחיים, יש לנסח באופן אשר לא יחשב כשטר מתנה ובכך לאבד זכויות במיסוי מקרקעין לפי דיני הירושה האזרחיים.

עריכת צוואה מיוחדת עפ”י דין תורה, תביא למימוש רצון המצווה שלא עפ”י דיני הירושה, ותאפשר שינוי בזהות היורשים, בחלוקת מנות הירושה בין היורשים, ובהצבת תנאים שונים אשר קיומם ידרש בכדי לזכות בצו לקיום הצוואה.

עריכת צוואות נפרדות: מומלץ שלא לערוך צוואה עפ”י חוק הירושה וצוואה התקיפה עפ”י דין תורה, במסמך אחד. עריכה במסמך אחד, עלולה להביא לפסילת שתי הצוואות ! מומלץ לערוך את הצוואה המיוחדת התקיפה עפ”י דין תורה, במסמך אחד ואת הצוואה הרגילה עפ”י חוק הירושה במסמך שני. כך לא תהיה סתירה בין הצוואות, רצון המצווה ימומש גם לפי דין תורה וגם לפי חוק הירושה.

היכן מקיימים צוואה עפ”י דין תורה: צוואה עפ”י חוק הירושה, תוגש לרשם הירושה ואם תהיה התנגדות לצוואה, יעביר הרשם את הצוואה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. מאידך, צוואה לפי דין תורה, תוגש לקיום לבית הדין הרבני. נוהל זה מסביר את הצורך לערוך צוואה עפ”י חוק הירושה כאשר עורכים צוואה מיוחדת התקיפה עפ”י דין תורה. החכם עיניו בראשו, ובעריכת שתי הצוואות במקביל, לא יהיו היורשים נתונים לחסדיו של יורש המנצל את זכותו שלא להסכים בחתימתו לתת סמכות לביה”ד הרבני, בכדי להשיג הישגים רכושיים אשר לא ניתנו לו בצוואה.

חשוב להבהיר כי גם עריכת צוואה עפ”י דין תורה, איננה מפקיעה מהאדם את חזקתו ורשותו לעשות שימוש ברכוש כרצונו, והוא אף רשאי לחזור בו מהצוואה כל אימת שיחפוץ בכך.

יש לציין, כי צוואה מסודרת חוסכת מחלוקות קשות המביאות לא פעם לקרע במשפחה, חוסכת ממון  וזמן רב למצווה ולמשפחה. היות “ולא ידע האדם את עתו”, כאמור בספר קהלת, ראוי לכל אחד ואחת להכין צוואה מפורטת מחיים, בכדי למנוע קשיים בעתיד.

קיימים הבדלים רבים בין צוואה הלכתית לצוואה אזרחית, משכך, יש צורך להסביר היטב למצווה את ההבדלים הללו, וכמו כן יש צורך להביא לכך שתוצאת שתי הצוואות תהיה דומה. באם תיווצר סתירה ביניהן, יש חשש להתדיינות משפטית ארוכה, ובמקרים מסויימים לפסילת שתי הצוואות גם יחד. במקרים מסוימים, עדים הכשרים לפי החוק לאמת את חתימת המצווה על הצואה, פסולים לחתום כעדים לפי דין תורה. על עורך דין העורך צוואות תקפות לפי החוק ולפי דין תורה, להיות בקי היטב בהלכה לפי דין תורה, בחוק ובפסיקת בתי דין רבניים ובתי משפט, בכדי שלא לסבך את המצווה בצוואה שאינה כשרה לפי ההלכה או לפי החוק, ולגרום נזקים לעיתים לא הפיכים למצווה ולמוטבים.

צוואה הנערכת ע”י רב ועורך דין שהוא גם נוטריון מוסמך, ובקי במשפט עברי ובמשפט אזרחי, וכן מופיע בבתי משפט ובבתי דין רבניים בתיקי משפחה וירושה – מהוה שילוב מיוחד של  כל ההתמחויות הנדרשות, ויש בה להבטיח תוצאה רצויה ברמה הגבוהה ביותר, בהתאם לרצון המצווה.

משרדנו עורך צוואות בעדים וצוואות בפני נוטריון עפ”י חוק הירושה, ומתמחה גם בהכנת צוואות מיוחדות המקבלות תוקף עפ”י דין תורה. המשרד מטפל בהוצאת צו ירושה או צו לקיום צוואה ומייצג בפני ביה”ד הרבני וביהמ”ש לעיני משפחה כאשר ישנה התנגדות לקיום צוואה.

מעוניינים במידע נוסף? צרו קשר.

מטרת מאמר זה לתת מידע כללי לציבור ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ספציפי.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ מאמר זה או חלק ממנו ללא רשות בכתב מאת המחבר.

הרב עו"ד דיכובסקי יעקב מנהל מזה שנים משרד פרטי המספק מענה ללקוחות פרטיים וכן לעורכי דין בתחום דיני משפחה, ירושה ודיני ממונות.
השאירו פרטים  למידע נוסף.