03-6190321 yakovlaw@gmail.com

הרב יעקב דיכובסקי, עו”ד
מומחה בדין המהותי ובסדר הדין הנהוג בבתי הדין הרבניים
* יועץ למשרדי עו”ד העוסקים בדיני משפחה
* ייצוג בבתי משפט ובבתי הדין הרבניים
* מגשר
* נוטריון

להלן תובא סקירה תמציתית על “צוואה הדדית” הנערכת על ידי בני זוג:

עפ”י סעיף 8א לחוק הירושה, בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית, בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עזבונם לילדיהם המשותפים או לצד ג’. אפשרות נוספת, להוריש את כל עזבונם, ישירות, לילדיהם. חשיבות יתירה לעריכת צוואה הדדית, ישנה בנישואים שניים, כאשר לכל בן זוג ילדים ומשפחה משלו, זאת בכדי למנוע העברת רכוש למשפחה האחרת, לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג. בניגוד לצוואה רגילה, אשר המצווה יכול בכל עת לשנותה, בצוואה הדדית מוגבלת אפשרות בן זוג לשינוי הצוואה וככל שירצה לשנותה, עליו למסור הודעה מראש על כך לבן הזוג השני. הודעה זו תבטל את הצוואה אף ביחס להוראות בן הזוג השני בצוואה. אם חפץ מצווה לשנות את הצוואה כאשר בן הזוג כבר אינו בין החיים, יוכל לעשות כן רק במצב בו אין הוא יורש את בן הזוג שנפטר. אם הוא יורש עפ”י הוראות הצוואה, עליו לפעול עפ”י הוראות החוק קודם לשינוי הצוואה. היתרון של בן הזוג להגביל את בן זוגו אם יחפוץ לשנות את הצוואה, עלול לעיתים להוות חיסרון במיוחד כאשר בן הזוג שנותר בחיים נמצא בנסיבות אשר בני הזוג לא חזו אותן כאשר בחרו לערוך את צוואתם ההדדית ונסיבות אלו מאלצות אותו לשנות את הצוואה. לפיכך מאפשר החוק לבני הזוג להתנות בצוואה תנאים אשר יסירו את ההגבלות הנ”ל. ניתן להגביל באופנים שונים את אפשרות השימוש של בן הזוג היורש על מנת להבטיח כי העיזבון יגיע בסופו של דבר לילדי הזוג או לצד ג’ אחר. יצויין כי החוק חל על צוואות הדדיות אשר נערכו אחרי שנת 2005. על צוואות הדדיות אשר נערכו קודם לכן, חלות עליהן הוראות הפסיקה.

יש לציין, כי צוואה מסודרת חוסכת מחלוקות קשות המביאות לא פעם לקרע במשפחה, חוסכת ממון  וזמן רב למצווה ולמשפחה. היות “ולא ידע האדם את עתו”, כאמור בספר קהלת, ראוי לכל אחד ואחת להכין צוואה מפורטת מחיים, בכדי למנוע קשיים בעתיד.

עורך דין שאינו בקי היטב בחוק ובפסיקה, עלול לסבך את המצווה בצוואה שאינה כשרה או פגומה מבחינה משפטית, ולגרום נזקים למצווה ולמוטבים, גם לדורות הבאים. צוואה הנערכת ע”י עורך דין שהוא גם נוטריון מוסמך, ובקי במשפט עברי ובמשפט אזרחי, וכן מופיע בבתי משפט ובבתי דין רבניים בתיקי משפחה – מהוה שילוב מיוחד של  כל ההתמחויות הנדרשות, ויש בה להבטיח תוצאה רצויה ברמה הגבוהה ביותר, בהתאם לרצון המצווה.

משרדנו עורך צוואות בעדים וצוואות בפני נוטריון עפ”י חוק הירושה – הן צוואות רגילות והן צוואות הדדיות. כן מתמחה המשרד בהכנת צוואות מיוחדות המקבלות תוקף עפ”י המשפט העברי. המשרד מטפל בהוצאת צו ירושה או צו לקיום צוואה ומייצג בפני ביה”ד הרבני וביהמ”ש לעיני משפחה, כאשר ישנה התנגדות לקיום צוואה.

מעוניינים במידע נוסף? צרו קשר.

מטרת מאמר זה לתת מידע כללי לציבור ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ספציפי.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ מאמר זה או חלק ממנו ללא רשות בכתב מאת המחבר.

 

הרב עו"ד דיכובסקי יעקב מנהל מזה שנים משרד פרטי המספק מענה ללקוחות פרטיים וכן לעורכי דין בתחום דיני משפחה, ירושה ודיני ממונות.
השאירו פרטים  למידע נוסף.