03-6190321 yakovlaw@gmail.com

הרב יעקב דיכובסקי, עו”ד
מומחה בדין המהותי ובסדר הדין הנהוג בבתי הדין הרבניים
* יועץ למשרדי עו”ד העוסקים בדיני משפחה
* ייצוג בבתי משפט ובבתי הדין הרבניים
* מגשר
* נוטריון

להלן תובא סקירה תמציתית על שני סוגי צוואות לא שגרתיות: ‘צוואה בכתב יד’ של המצווה, ו’צוואה בעל-פה’:

צוואה בכתב יד:  חוק הירושה סעיף 19 קובע, כי הצוואה “תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו”. כתב-היד של המצווה וחתימתו – הם הערובה היחידה לאמיתותה של הצוואה. לכן מסמך לא יוכשר כצוואה בכתב-יד אם נכתב בכתב ידו של אדם אחר, או הודפס במכונת כתיבה על-ידי המצווה, על-אף שהוא נושא תאריך וחתימה בכתב-ידו. ניסוח הצוואה כמסמך או כמכתב אינו מעלה או מוריד. מקום החתימה הוא בסוף המסמך ורצוי לחתום גם בתחתית כל עמוד, שכן העדר חתימה בתחתית העמוד עשוי, בהצטרפו לשאר הנסיבות העובדתיות של המקרה, להטיל ספק באמיתותה של הצוואה. ציון התאריך בצוואה נועד לאפשר זיהוי מוחלט של מועד עריכת הצוואה בכדי לברר האם זו צוואתו האחרונה של המצווה, והאם באותה עת היה המצווה בעל כשרות לצוות. אולם ניתן לקיים צוואה אף בהעדר תאריך, או כאשר התאריך שגוי, כאשר לביהמ”ש אין ספק באמיתות הצוואה. צוואה זו דיסקרטית, שכן אין עדים לעריכתה, אולם חסרונם של העדים יקשה על קיום הצוואה, במקרה של התנגדות לקיומה, מאחר ואין גורם שיוכיח את נסיבות עריכת הצוואה.

צוואה בעל-פה: סעיף 23 לחוק הירושה, מגדיר שני מקרים לצוואה בעל פה: “שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות”. “שכיב מרע” (שכ”מ) הוא “חולה שתשש כח כל הגוף וכשל כחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגליו בשוק והרי הוא נופל על המיטה.” (שולחן ערוך חו”מ, סימן רנ). דבריו של שכ”מ הם “ככתובים ומסורין דמו” (מסכת גיטין דף יג) כלומר, למרות שאין בכוחם של סתם דברים שאומר אדם בריא כדי להקנות נכסים, ויש צורך בפעולת קניין מפורשת, אצל שכיב מרע מסתפקים בדיבור כאילו נכתב על ידיו וכאילו מסורין – הועבר מידו לידי אדם אחר. הפסיקה האזרחית אימצה את המושג מתוך המשפט העברי. “מי שרואה את עצמו מול פני המוות”, מתייחס למקרה שבו אדם רואה את עצמו נכנס לסכנת חיים והנסיבות מבחינה אובייקטיבית, מצדיקות זאת. במקרים אלו – “רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו”. “אין שכיב מרע צריך לומר (לעדים) אתם עדי, אלא כל השומע את דבריו הרי זה עד, שאין אדם משטה בשעת מיתה.” (רמב”ם). חובת העדים: “דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם”. כאשר שני העדים שמעו יחד את דברי המצווה, יערכו זכרון-דברים אחד משותף, אך כאשר הדברים נאמרים לכל אחד מהעדים בנפרד, ירשום כל עד מזכרונו את מה שהוא שמע, כך שניתן יהיה לאבחן בדיוק מה כל אחד שמע. החוק קבע כי “צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים”. מתי יוגדרו הנסיבות שהצדיקו עשיית הצוואה בע”פ כנסיבות שחלפו? האם יציאה של שכ”מ מכלל סכנה, או הטבה במצבו ואפי’ ריפוי מלא? נושא זה נפסק בדין העברי ובפסיקת ביהמ”ש.

יש לציין, כי צוואה מסודרת חוסכת מחלוקות קשות המביאות לא פעם לקרע במשפחה, חוסכת ממון  וזמן רב למצווה ולמשפחה. היות “ולא ידע האדם את עתו”, כאמור בספר קהלת, ראוי לכל אחד ואחת להכין צוואה מפורטת מחיים, בכדי למנוע קשיים בעתיד.

עורך דין שאינו בקי היטב בחוק ובפסיקה, עלול לסבך את המצווה בצוואה שאינה כשרה או פגומה מבחינה משפטית, ולגרום נזקים למצווה ולמוטבים, גם לדורות הבאים. צוואה הנערכת ע”י עורך דין שהוא גם נוטריון מוסמך, ובקי במשפט עברי ובמשפט אזרחי, וכן מופיע בבתי משפט ובבתי דין רבניים בתיקי משפחה – מהוה שילוב מיוחד של  כל ההתמחויות הנדרשות, ויש בה להבטיח תוצאה רצויה ברמה הגבוהה ביותר, בהתאם לרצון המצווה.

משרדנו עורך צוואות בעדים וצוואות בפני נוטריון עפ”י חוק הירושה, ומתמחה גם בהכנת צוואות מיוחדות המקבלות תוקף עפ”י המשפט העברי. המשרד מטפל בהוצאת צו ירושה או צו לקיום צוואה ומייצג בפני ביה”ד הרבני וביהמ”ש לעיני משפחה כאשר ישנה התנגדות לקיום צוואה.

מעוניינים במידע נוסף? צרו קשר.

מטרת מאמר זה לתת מידע כללי לציבור ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ספציפי.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ מאמר זה או חלק ממנו ללא רשות בכתב מאת המחבר.

 

הרב עו"ד דיכובסקי יעקב מנהל מזה שנים משרד פרטי המספק מענה ללקוחות פרטיים וכן לעורכי דין בתחום דיני משפחה, ירושה ודיני ממונות.
השאירו פרטים  למידע נוסף.