03-6190321 yakovlaw@gmail.com

הרב יעקב דיכובסקי, עו”ד
מומחה בדין המהותי ובסדר הדין הנהוג בבתי הדין הרבניים
* יועץ למשרדי עו”ד העוסקים בדיני משפחה
* ייצוג בבתי משפט ובבתי הדין הרבניים
* מגשר
* נוטריון

א. יותר ויותר זוגות נשואים, אינם מטאטאים כיום בעיות מתחת השטיח, ומשלא הצליחו לפותרן בעצמם או בעזרת יועץ נישואין, שמים פניהם לבית הדין הרבני – לגירושין. בשנת 2012 נפתחו בבתי הדין הרבניים 88,055 תיקים, רק 9,045 מתוכם הם תיקים לאישור הסכמי גירושין. השאלה היא מדוע מרבית הזוגות בוחרים להתגרש בהתדיינות בביה”ד הרבני, במקום לערוך הסכם גירושין מחוץ לכותלי ביה”ד ולאשרו פורמלית בביה”ד. האם הליך גירושין בביה”ד הרבני עדיף על הסכם גירושין? האם הוא טוב יותר לבני הזוג ולילדים? הרי כל מחלוקת בין שני צדדים מלווה באמוציות שליליות, הסלמה של הקונפליקט מאחר ותהליך הפרידה מציף את בני הזוג בכעסים, תחושת נטישה, חוסר אונים, חוסר ודאות, ירידה בתחושת הערך העצמי ולעיתים ישקעו בני הזוג בדיכאון. ההתדיינות המשפטית בביה”ד הרבני ו/או בביהמ”ש לענייני משפחה, עלולה להעצים את הנזקים הנגרמים לבני המשפחה כאשר הנפגעים העיקריים הם הילדים, הסובלים מנזקים נפשיים קשים שיפגעו בטווח הקצר ובטווח הארוך בנפשם ובתמימותם. מעבר להתמודדותם של הילדים עם עצם המחלוקת והמריבות בין ההורים שהם עדים להם, הם נאלצים לעיתים “לתפוס צד” והדבר יפגע קשות בכבודו, בסמכותו ובדמותו של ההורה הנמצא “בצד האחר”. לעיתם ההורים עצמם עושים שימוש בילדים ככלי משחק וככלי לנקמה “בצד השני” במסגרת מאבקי הכוח ביניהם. הילדים יחששו מעתידם, מעתיד יחסיהם עם ההורים ומעתיד יחסיהם עם אחיהם במקרה של חלוקת המשמורת על הילדים בין ההורים וברור שמצב זה מחריף מאוד את מצוקתם.

ב. ברור א”כ כי הסכם גירושין תמיד עדיף על פני הליך גירושין בערכאה משפטית. הסיבה שמרבית הזוגות בוחרים להתגרש בהתדיינות בביה”ד הרבני במקום לעשות הסכם גירושין מחוץ לכותלי ביה”ד ולאשרו פורמלית בביה”ד, אינה נובעת מיתרון ההליך המשפטי בביה”ד, אלא מחסרון השיטה בביצוע הסכם גירושין בהליך גישור קלאסי.

ג. בהליך הגישור הקלאסי, מופיעים שני הצדדים – לבדם או עם עורכי דין – לפני מגשר אחד והמו”מ נעשה בין בני הזוג לבין עצמם. המגשר הניטרלי מנסה לגשר על הפערים בין הצדדים. אולם פעמים רבות, הפערים גדולים מידי ולא ניתנים לגישור. לעיתים צד אחד ירגיש חלש יותר מבחינה רגשית או משפטית או כלכלית והניטרליות של המגשר לא תחזק את מעמדו. הדבר יוביל אותו להתבצר בעמדותיו והגישור לא יצלח. מסיבות אלו מעדיפים רבים שלא לפתוח בהליך גישור והם כמו גם זוגות שניסו ונכשלו בהליך גישור קלאסי, בלית ברירה פותחים במאבק משפטי בערכאה משפטית. את התוצאה משלמים כולם וביתר שאת, הילדים.

ד. בארה”ב קנדה ואירופה, קיימת כ- 20 שנה שיטה חדשה וחילופית לגירושין בשיתוף פעולה – Collaborative Divorce . השיטה קיימת בארץ כ-3 שנים. השיטה התפתחה בארה”ב ובקנדה בשנות התשעים של המאה העשרים והותאמה למערכת החוקים הנהוגה בישראל.

ה. בשיטה החלופית, מיוצג כל צד ע”י עו”ד המתמחה בישוב סכסוכים עפ”י השיטה. עורכי הדין מייצגים את הצדדים אחד מול השני ולא מול מגשר ניטרלי, אולם תוך שיתוף פעולה, אשר נועד להביא לגיבוש הסכם הרואה את טובת התא המשפחתי כולו.
בנוסף, מלווים את הצדדים יועצים מומחים – פסיכולוגים כולל פסיכולוג ילדים או פסיכותרפיסטים. קיימת אפשרות לפסיכולוג ילדים וכן לאיש פיננסים – רו”ח אקטואר. כל אנשי המקצוע עובדים בשיתוף פעולה ומכוונים את הצדדים לגיבוש ההסכם.

ו. כיצד התהליך מתבצע? תחילה בוחרים בני הזוג שני עורכי דין המתמחים בשיטה ונפגשים עימם בנפרד. לאחר מכן תתקיים פגישה מרובעת בין בני הזוג ועורכי דינם אשר יגלו אמפטיה לשני הצדדים. עורכי הדין יתייעצו בינם לבין עצמם ועם היועצים המומחים אשר גם הם יפגשו את הצדדים ויעזרו לבני הזוג לעבור את המשבר בצורה הטובה ביותר, עד לעריכת הסכם הגירושין. צוות עורכי הדין והיועצים, מאפשר לבני הזוג להתעלות מהכעסים ומהפחדים ולקבל החלטות שקולות לטובת הילדים – אשר מצוקתם ורצונותיהם יטמעו בתהליך הפרידה – ולטובת העתיד הרגשי והפיננסי של כולם. התהליך מבוסס על כנות וכבוד הדדי והתקשורת בין אנשי המקצוע ובין בני הזוג, מכובדת והוגנת. הצוות יציג לצדדים את הקונפליקט מזוית שונה, כפי שהוא נראה למתבונן אובייקטיבי ובאווירה של פתרון בעיות ולא האשמות.

היועצים, יפחיתו את החרדות, ינטרלו כעסים, יזהו סדרי עדיפויות וצרכים ויבנו מיומנויות תקשורת בין ההורים חרף הסכסוך לטובת הילדים, תוך תכנון תוכנית לתאום הורי. היועצים מרככים את הקונפליקט, עוזרים לכל אחד להבין את עצמו ואת בן זוגו ומסייעים למצוא פתרונות מתוך גישה של תמיכה. התהליך מקצר את משך הסכסוך, חוסך מלחמות, ניכור ועוינות בין בני הזוג, מקטין את העלויות הכספיות שלהם ובונה את העתיד של שיתוף הפעולה ההורי לטובת הילדים.
תפקידו של המומחה הפיננסי הוא לאסוף ולארגן את האינפורמציה הכלכלית, ליצור איזון כלכלי בין בני הזוג ולהכין את העתיד הפיננסי של הצדדים ושל הילדים.

ז. חשוב להדגיש כי עורכי הדין המלווים את הצדדים, מנועים מלייצג אותם בהליך משפטי זה כנגד זה ואסור להם לפנות לביה”ד הרבני או לביהמ”ש. הדבר מוסיף מוטיווציה לעורכי הדין ולבני הזוג לגבש הסכם הוגן ולראות את ביה”ד הרבני רק בכדי לאשר את ההסכם ולתת לו תוקף של פסק דין. יודגש כי גם אם בני הזוג יחליטו להפסיק את התהליך, להחליף עורכי דין ולפתוח במערכה משפטית, הרי שלא יוכלו להציג בפני ביה”ד דברים שנאמרו, או מידע שהגיע לידיעתם במסגרת התהליך, והם מתחייבים על כך מראש. הגבלה זאת מאפשרת לבני הזוג להיות כנים וגלויים ולמצור פתרונות יצירתיים לבעיות.

ח. גם מהבחינה הכלכלית, זול יותר להתגרש בשיטת “גירושין בשיתוף פעולה” מאשר בניהול הליכים משפטיים בביה”ד הרבני ובנוסף לזאת – לעיתים קרובות – גם בביהמ”ש לעניני משפחה.

ט. הרב יעקב דיכובסקי, עו”ד, מגשר ונוטריון, הוסמך – בין היתר – לשיטת “גירושין בשיתוף פעולה”, בקורס “הפרקטיקה של גירושין בשיתוף פעולה”, בהנחיית מרצים ידועים מהארץ ומחו”ל, ועומד בקריטריונים של האקדמיה הבינלאומית לגירושין בשיתוף פעולה [AICP].

י. מומלץ כי מי שאינו רואה מנוס מפרידה ופירוק התא המשפחתי, ורוצה לבצע זאת בדרך הקצרה, הזולה והיעילה ביותר, תוך דאגה לנפשם של הילדים ולשיתוף הפעולה ההורי “ביום שאחרי”, לבצע את הפרידה בשיטה החלופית ובכך להקטין מאוד את הנזק שנגרם לבני הזוג ולילדים כתוצאה מהגירושין.

מעוניינים במידע נוסף? צרו קשר.

מטרת מאמר זה לתת מידע כללי לציבור ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ספציפי.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ מאמר זה או חלק ממנו ללא רשות בכתב מאת המחבר.

 

הרב עו"ד דיכובסקי יעקב מנהל מזה שנים משרד פרטי המספק מענה ללקוחות פרטיים וכן לעורכי דין בתחום דיני משפחה, ירושה ודיני ממונות.
השאירו פרטים  למידע נוסף.