03-6190321 yakovlaw@gmail.com

הרב יעקב דיכובסקי, עו”ד
מומחה בדין המהותי ובסדר הדין הנהוג בבתי הדין הרבניים
* יועץ למשרדי עו”ד העוסקים בדיני משפחה
* ייצוג בבתי משפט ובבתי הדין הרבניים
* מגשר
* נוטריון

מאמרים

ירושה על פי דין תורה

ירושה לפי דין תורה ללא צוואה: דיני הירושה הנוהגים עפ"י דין תורה, שונים לחלוטין מדיני הירושה המפורטים בחוק הירושה. דיני הירושה לפי דין תורה, מבוארים בגמרא במסכת בבא בתרא. הסיפור הבא ימחיש את דיני הירושה: לראובן נולד מאשתו חוה, בן בכור ושמו שמעון. אחריו נולדו לוי ודינה....

קראו עוד

צוואה על פי דין תורה

הקדמה: בישראל, החוק המעגן את הדין בצוואות הינו חוק הירושה. רוב היהודים הינם שומרי מסורת ורוצים כי ירושת נכסיהם אחרי הגיעם ל-120 תהיה תקיפה גם עפ"י דין תורה. אולם אינם יודעים כי דין תורה שונה מהוראות חוק הירושה ולפיכך צוואה התקפה לפי דין תורה, שונה בתכלית במהות הצוואה...

קראו עוד

צוואה בעדים וצוואה בפני נוטריון

להלן תובא סקירה תמציתית על שני סוגי צוואות:  'צוואה בעדים' הנערכת במשרדי עו"ד, ו'צוואה בפני רשות', הנערכת בפני שופט, דיין, או במשרד נוטריון. צוואה בעדים:  זו הצוואה השגרתית הנערכת ע"י עו"ד. בסעיף 20 לחוק הירושה נכתב: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד...

קראו עוד

צוואה הדדית

להלן תובא סקירה תמציתית על "צוואה הדדית" הנערכת על ידי בני זוג: עפ"י סעיף 8א לחוק הירושה, בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית, בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עזבונם לילדיהם המשותפים או לצד ג'. אפשרות נוספת,...

קראו עוד

צוואה בכתב יד וצוואה בעל פה

להלן תובא סקירה תמציתית על שני סוגי צוואות לא שגרתיות: 'צוואה בכתב יד' של המצווה, ו'צוואה בעל-פה': צוואה בכתב יד:  חוק הירושה סעיף 19 קובע, כי הצוואה "תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו". כתב-היד של המצווה וחתימתו – הם הערובה היחידה לאמיתותה של...

קראו עוד

גירושין בשיתוף פעולה

א. יותר ויותר זוגות נשואים, אינם מטאטאים כיום בעיות מתחת השטיח, ומשלא הצליחו לפותרן בעצמם או בעזרת יועץ נישואין, שמים פניהם לבית הדין הרבני – לגירושין. בשנת 2012 נפתחו בבתי הדין הרבניים 88,055 תיקים, רק 9,045 מתוכם הם תיקים לאישור הסכמי גירושין. השאלה היא מדוע מרבית...

קראו עוד

הרב עו"ד דיכובסקי יעקב מנהל מזה שנים משרד פרטי המספק מענה ללקוחות פרטיים וכן לעורכי דין בתחום דיני משפחה, ירושה ודיני ממונות.
השאירו פרטים  למידע נוסף.