03-6190321 yakovlaw@gmail.com

הרב יעקב דיכובסקי, עו”ד
מומחה בדין המהותי ובסדר הדין הנהוג בבתי הדין הרבניים
* יועץ למשרדי עו”ד העוסקים בדיני משפחה
* ייצוג בבתי משפט ובבתי הדין הרבניים
* מגשר
* נוטריון

לב שומע לשלמה

הספר “לב שומע לשלמה” מכיל פסקי דין רבים ומאמרים הלכתיים רב תחומיים. נכתב ע”י הרב שלמה דיכובסקי, אב”ד הרבני הגדול, ונערך ע”י בן המחבר – הרב עו”ד יעקב דיכובסקי.
הרב שלמה דיכובסקי כיהן במשך כ-40 שנה כדיין וכאב”ד בביה”ד הרבני האזורי ובביה”ד הרבני הגדול לערעורים, ולאחרונה ניהל את בתי הדין הרבניים. במקביל שימש במשך שנים רבות, כמרצה מן החוץ באוניבסיטאות תל אביב ובר אילן. פסקי דין החדשניים שכתב, העלו פתרונות מקוריים, לנשים עגונות ומסורבות גט, והיו לאבני דרך בפסיקה התורנית ישראלית. הדברים מנוסחים בלשון רהוטה וברורה, ומובנים היטב, גם למי שתורתו אינה אומנותו.

חלק מהנושאים בספר: כתובה מוגזמת, הצמדת הכתובה, השפעת חוק יחסי ממון על ההתחייבות בכתובה, פסיקת פיצויים לאשה בעת גירושין, כתובה המנוגדת לצוואה, הסכמי ממון קדם נישואין, תביעה לשלום בית ו”קץ” הנישואין, ישום ‘הלכת השיתוף’ בביה”ד, התוקף ההלכתי של רישום דירה בטאבו, החזר מתנות בעת גירושין, היתר נישואין, עילות גירושין, האזנות סתר, אכיפת גט על סרבן באמצעות הטלת מאסר או קנס, פיצויי נזיקין לסרבני גט, גט מותנה, נישואין אזרחיים, חיוב מזונות לילדים כולל למאומצים, תביעת מזונות מקופות גמל, מזונות אלמנה, שלילת אבהות ע”י בדיקות HLA, קביעת יוחסין, המעמד ההלכתי של מתווך ושל חברה בע”מ, נזקי שכנים, קדימויות בהצלת נפשות, בעלות על ביציות מופרות, גיור קטינים וביטול גיור. בנוסף ישנם בספר מאמרים מאלפים על יסודות הפסיקה ההלכתית, פתרונות לבעיות הלכתיות-רפואיות, מועדי ישראל ועוד. ספר חובה לדיינים וללומדים להסמכה לדיינות, לעו”ד בתחום דיני המשפחה, לטוענים רבניים ולכל שוחרי דת ודין.

הספר ערוך בשני כרכים, כ-1,200 עמודים.

650

 

הרב עו"ד דיכובסקי יעקב מנהל מזה שנים משרד פרטי המספק מענה ללקוחות פרטיים וכן לעורכי דין בתחום דיני משפחה, ירושה ודיני ממונות.
השאירו פרטים  למידע נוסף.